• Kirjanpito ja veroilmoitukset

  Eri yhtiömuotojen juokseva kirjanpito ja tilinpäätös: paperisena tai sähköisenä palveluna tai näiden yhdistelmänä. Oma-aloitteisten verojen ilmoitukset sekä tuloveroilmoitukset liitteineen.
  Tärkeimpien tunnuslukujen laskenta ja analysointi.

 • Palkkahallinto

  Palkanlaskenta ja palkkalaskelmien lähetys työntekijöille. Palkkojen kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset. Palkka-ja työtodistukset, työsopimukset, työehtosopimusten tulkinta. Palkkatuen haku-ja maksatushakemukset, työnantajien Kela-asiointi.

 • Maksuliikennepalvelut

  Myyntilaskutus ja saatavien seuranta. Palkkojen ja ostolaskujen maksupalvelu.

 • Yrityksen perustaminen

  Yhtiömuodon valinta, starttirahahakemukset, neuvonta rahoitus-ja vakuutusasioissa. Yrityksen virallinen perustaminen Patentti-ja rekisterihallitukseen liitteineen. Jos ostat olemassa olevan yrityksen osakkeita ja pohdit sopivaa kauppahintaa, voimme auttaa arvonmäärityksessä.

 • Yritysmuotojen muutokset

  Toiminimen tai henkilöyhtiön muutos osakeyhtiöksi tai lopettaminen. Osakeyhtiöiden purku vapaaehtoisen selvitystilan kautta. Ilmoitukset Patentti-ja rekisterihallitukselle, verohallinnolle sekä tilintarkastajan kanssa tarvittava yhteistyö.

 • Yksityishenkilöiden palvelut

  Henkilökohtaisen veroehdotuksen täydentäminen. Liitteiden laadinta, esim. kotitalousvähennyksestä tai vuokratuloista. Palkanlaskenta ja palkkailmoitukset, kun kotitalous toimii työnantajana.