Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lakeuden Tilineuvos Oy
Y-tunnus: 2686439-2
Osoite: Ammattikoulunkatu 6
Postinumero: 60100
Postitoimipaikka: SEINÄJOKI
Puhelinnumero: 06-4149 902
Sähköpostiosoite: toimisto@tilineuvos.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme kerättyjä henkilötietoja palveluidemme tuottamiseen ja asiakassuhteiden hallitsemiseen.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta voimme tuottaa sopimusten mukaisia taloushallinnon palveluita asiakkaillemme. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi, tälläisiä voivat olla mm. viranomaisten esittämät pyynnöt.

4. Käsittelemämme henkilötiedot

Noudatamme käyttötarkoitussidonnaisuutta ja näin ollen käsittelemme vain työn tekemisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm: Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Taloudelliset ja verotukselliset tiedot sekä Laskutustiedot.

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakkaan palvelun tuottamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot hävitämme asianmukaisin keinoin.

6. Tietojen keruu

Pääasiassa kaikki tiedot saadaan asiakkaalta, joiden henkilötietojen käsittelijänä me toimimme. Tietoja voidaan saada myös viranomaisen pitämistä julkisista rekistereistä lain sallimissa rajoissa, tälläisiä ovat esimerkiksi YTJ ja kaupparekisteri.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Luovutamme asiakkaidemme henkilötietoja vain ja ainoastaan palvelun tuottamisen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen kannalta välttämättömille osapuolille. Tälläisiä ovat esimerkiksi veroviranomainen, työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt sekä mahdollinen tilintarkastaja. Me emme myy tai luovuta asiakkaidemme tietoja muiden kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja kohdasta 7. poiketen säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää dataa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Edellytämme palveluntarjoajiltamme kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojauksia ja toimintoja.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Tilineuvos.fi käyttää sivuillaan evästeitä Google analyticsin seurantaan. Sivuston evästeiden keräämiä tietoja emme pysty kohdentamaan henkilöihin, yrityksiin tai muihinkaan henkilötietoihin.

10. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiset henkilötiedot ovat valvotussa tilassa kaksien lukkojen takana. Tilineuvos.fi internetsivuilla on SSL-suojaus.

11. Automaattinen päätöksenteko

Toiminnassamme ei tehdä automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).

12. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus tuo rekisteröidylle tärkeitä oikeuksia, joita rekisteröity on oikeutettu käyttämään lähes kaikkiin rekistereihin joihin hänestä on kerätty tietoa.

Tälläisiin oikeuksiin kuuluu:

Oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja rekisteröidystä on talletettu henkilötietorekisteriin.

Oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista. Henkilötietojen poistoa voi kuitenkin rajoittaa niiden välttämättömyys sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi, tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Tällöin henkilötietosi siirretään koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus peruuttaa aikaisemmin annettu suostumus tietojenkäsittelylle.

Oikeus tehdä valitus tietojenkäsittelyyn liittyvistä seikoista valvontaviranomaiselle.

Allekirjoitetun pyynnön voit lähettää meille sähköpostiosoitteeseen toimisto@tilineuvos.fitai asioimalla toimistossamme osoitteessa Ammattikoulunkatu 6, 60100 Seinäjoki. Pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään täydellä ammattitaidolla ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tämän selosteen päivittämiseen ja mahdollisiin muutoksiin. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät aina täältä.